MEKLĒŠANA
     

SADARBĪBAS PARTNERI        


UZŅEMŠANA
  ATPAKAĻ
 

 


Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

 

2016. gada janvārī

 

VIDUSSKOLAS absolventus uzņem arī šādā kvalifikācijā:

 

 • Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks*.

* Valsts budžeta finansējums grupai ar valsts stipendiju līdz EUR 120 mēnesī

 


 

Programma piedāvā:
 • Mācības bez maksas;
 • Mācību ilgums - 1,5 gadi;
 • Katram izglītojamam nodrošina mācību līdzekļus un inventāru;
 • Stipendiju līdz 120 EUR mēnesī.
 


Uzņemšanas nosacījumi: 
   
 • Pieteikties var jaunieši vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot); 
 • Vienlaikus nemācās citās izglītības iestādēs, izņemot vakarskolā vai tālmācībā vidējās izglītības ieguvei; 
 • Nav pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē.


Dokumentus mācībām pieņem līdz 2016. gada 8. janvārim.Uzrādot pasi vai ID karti, jāiesniedz šādi dokumenti:

 • iesniegums skolas direktoram (veidlapu aizpilda skolā iesniedzot dokumentus);

 • apliecības vai diploma par vidējo izglītību un sekmju izraksta kopijas (uzrādot oriģinālu);

 • divas fotokartītes (3x4 cm);

 • medicīniskā izziņa no ģimenes ārsta (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju.


Dokumentus pieņem kancelejā darba dienās no plkst. 9.00 līdz 15.00
Papildus informācija pa tālruni 20011299.

 


 


 


Uzņemšana 2015./2016. mācību gadāPAMATSKOLAS absolventus uzņem šādās kvalifikācijās:

- Komercdarbinieks;

- Mazumtirdzniecības komercdarbinieks;

- Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks;

- Restorānu pakalpojumu speciālists;

- Loģistikas darbinieks.Dokumentus pieņem no 8. jūnija.

Personas skolā ieskaita vispārējās pamatizglītības sekmju izraksta vidējā vērtējuma konkursa kārtībā.


Personas, kuras vēlas sākt mācības RTPV, uzrādot pasi vai ID karti, iesniedz šādus dokumentus:

- iesniegumu skolas direktoram (veidlapu aizpilda skolā iesniedzot dokumentus);

- apliecības par pamatizglītību un sekmju izraksta kopijas (uzrādot oriģinālu);

- pamatizglītības sertifikāta kopiju latviešu valodā (mazākumtautību izglītības programmas beigušām personām);

- četras fotogrāfijas (3x4 cm);

- medicīnisko izziņu no ģimenes ārsta (veidlapa Nr. 027/u) ar norādi par atļauju apgūt konkrētu profesiju.

 
 

IZMAIŅAS STUNDU SARAKSTĀ


KALENDĀRS
19
Februāris
Zane
Zuzanna


JAUNĀKĀS GALERIJAS


APTAUJA