MEKLĒŠANA
     

SADARBĪBAS PARTNERI        


SĀKUMLAPA
  ATPAKAĻ
 
Par skolas darbinieku un absolventu 70 jubilejas salidojumu
 
RTPV 70!

Šogad Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola svin savu apaļo 70 gadu jubileju.

28. novembrī tika rīkots absolventu un darbinieku salidojums, kura laikā apmeklētājiem bija lieliska iespēja tikties ar saviem bijušajiem kolēģiem, skolotājiem un kursabiedriem, kā arī jauki pavadīt laiku kopā.

Sākumā visi devās uz aktu zāli, lai atcerētos un uzzinātu, kā pagāja skolas pēdējie gadi, un pavērotu aizraujošu deju kolektīva „Trejdeviņi” un kora „Vēja spārniem” priekšnesumus. Vēlāk visi devās uz savām auditorijām, kur beidzot varēja tikties ar saviem sen neredzētiem kursabiedriem un audzinātājiem. Kā arī pie mums viesojās Lielvārdes muzikanti, kuri mūs pārsteidza ar savām dziesmām. Vēlāk mūs sagaidīja grandioza torte.

Bija patīkami skatīties uz tik kuplu apmeklētāju skaitu. Tai skaitā bija daudz jau pieredzējušu cilvēku, kuri, neskatoties ne uz ko, tomēr atnāca uz salidojumu un jauki pavadīja laiku kopā ar bijušajiem kolēģiem un absolventiem.

Visu vakaru skolā bija patīkama atmosfēra, par kuru parūpējās gan organizatori, gan ciemiņi. 

Dažu salidojuma apmeklētāju viedokļi:


 

 

Nodaļas vadītāja T. Pētersone

Manā pārziņā bija apzināt visus bijušos skolotājus un darbiniekus. Jāatzīst, ka bijušo pedagogu un darbinieku atsaucība bija liela un uz pasākumu viņi ieradās kuplā skaitā.

Manā skatījumā pasākums kopumā izdevās, bija sirsnīgs un mīļš, dalībnieki dalījās savos iespaidos, atmiņās, savā darba un dzīves pieredzē, bija tik daudz jauku un pārsteigumu pilnu brīžu kā viņiem, tā arī mums visiem. Koncerts patika, daudzi uzsvēra skolas profesionālo izaugsmi, īpaši atzīmēja, ka skolā liela vērtība tiek veltīta kultūras dzīvei, sportam, labdarībai un ģimenes vērtībām. Nobeigumā visi novēlēja skolai tālāku izaugsmi, attīstību un rosināja uz nākamo tikšanos!

No manis atzinība skolas pašpārvaldei un visiem izglītojamajiem, kas veicināja, lai pasākums noritētu organizēti un raiti, paldies visiem! 

 

P. Valmanis, 2015. gada absolvents.

Es ierados tikai uz pasākuma otro daļu. Tāds liels mīnuss bija tas, ka afišā nebija norādīts, ka varēs maksāt uz vietas un ka var nākt ar groziņiem. Viss pārējais lielākoties bija labi un apmierinoši. Atvēlētais laiks draugu un pasniedzēju satikšanai un skolas apskatīšanai bija pietiekams. Nolīgtie muzikanti spēja izklaidēt publiku ar savām dziesmām un izdomātajām dejām. Kā arī skolā bija ļoti, patīkama atmosfēra, kas visu pasākumu padarīja vēl labāku. 

 

V.Valtere

Skola – tās ir kāpnes, pa kurām nedrīkst virzīties atpakaļ. Tās ir kāpnes, kurām nav pēdējā pakāpiena. Cilvēks var mācīties visu dzīvi, bet sākuma punkts tam vienmēr ir skola.

Savu bijušo audzēkņu un arī daudzu citu mūsu absolventu vārdā domāju, ka varu pateikt lielu paldies par jauko sestdienas vakaru, kurā varēja redzēt starojošus skatus un dzirdēt pateicības vārdus skolai un saviem skolotājiem. Jo tieši tas liecina, ka mūsu skola daudziem ir bijis tas sākuma punkts kāpnēm, pa kurām virzīties augšup. Jaukas bija atmiņas par skolā pavadītiem gadiem un prieks  par vēlējumiem skolai. Jo, kā teica viena mana absolvente – šī skola ir kā dārgumu lāde, no kuras var izcelt lielākās bagātības – vispusīgas zināšanas, intelektu, labsirdību, dzīvesprieku, mērķtiecību un daudz citu vērtīgu lietu. 

 

Nodaļas vadītāja A. Pušpure

Šodien kā senāk šaltīm līst smiekli

Un draiskulīgs jaunības strauts

Aizved jaunības ielejās zaļās,

Kur gadu nevienam nav daudz.

Tā var raksturot mūsu skolas jubilejas pasākumu, kurā aktīvi piedalījās izglītojamie, pedagogi, skolas darbinieki, viesi un absolventi. Koncerts ar piecu gadu „laika pieturām” skatītājiem lika būt aktīviem vērotājiem un klausītājiem, atbalstītājiem un analizētājiem, smējējiem un līdzi dziedātājiem. Neviens nepalika malā. Jubilejas koncertu caurvija erudīcija, mīļums, sirsnība. Tikšanās ar absolventiem uzjudināja atmiņu stāstus, anekdotes no dzīves un kopumā lika justies jaunam un vajadzīgam. Par pasākumu var teikt:

Tava veiksme – esi tu pats

Savu dienu zeltītā rotā,

Jo uz cerību kāpnēm stāv

Dzīve, īsti vēl neizdzīvotā.

Tava veiksme – esi tu pats,

Tikties augšup, pie zvaigznēm ir droši:

Pat, ja piespiedīs zemes gūsts,

Tavi spārni vienmēr būs spoži.

Novēlu skolai izturēt un būt tikpat stiprai arī turpmāk! Pedagogiem vēlu pacietību, strādājot ar izglītojamajiem! Lai nemainās tradīcijas un saglabājas vērtības!

 

 

 

 

 

 


 

IZMAIŅAS STUNDU SARAKSTĀ


KALENDĀRS
19
Februāris
Zane
Zuzanna


JAUNĀKĀS GALERIJAS


APTAUJA