MEKLĒŠANA
     

SADARBĪBAS PARTNERI        


SĀKUMLAPA
  ATPAKAĻ
 
Audzināšanas pasākumu darba plāns DECEMBRIM
 

AUDZINĀŠANAS PASĀKUMU

DARBA PLĀNS

2015. gada DECEMBRIM
 

Nr. p.k.

Pasākums

Datums, laiks

Kas piedalās

Vieta

Atbildīgie

1.

Ziemassvētku izstāde “Ziemassvētku laterna”.

7. 12.–8. 01.

Visi kursi

Izvietota uz palodzēm

Kursu audzinātāji,

kursu vecākie

2.

Prezentācija par Erasmus+ projekta mobilitāti Itālijā.

8. 12.,

plkst. 14.00

1. un 2. kursi

Aktu zāle

I.Eglīte

3.

Krievu valodas olimpiāde.

8. 12.,

plkst. 14.00

2.D, 2.R, 2.L,

3.A, 3.C un 3.L kursa izglītojamie

4. auditorija

I. Kibale

4.

Gatavošanās Ziemassvētku koncertam.

8.12. – 17.12.

Dalībnieki

Aktu zāle

I. Tone,

A. Rancevičs,

I.Aizupe

5.

Ziemassvētku koncerts.

18. 12.

plkst.1210

Visi kursi


Aktu zāle

 

I. Tone,

A. Rancevičs,

I. Aizupe

6.

Audzinātāja stunda

(atbilstoši kursa audzinātāju plānotajai tēmai).

15. 12.,

      21.12.

Izglītojamie, pedagogi

Auditorijās pēc stundu saraksta

Kursu audzinātāji

7.

Ziemassvētku labdarības akcija “Atver skapi un dod lietām – Otro elpu-”.

2.12.-14.12.

Visi kursi

 

I.Eglīte,

Izglītojamo pašpārvalde

8.

Jauniešu kora „Vēja spārniem” mēģinājumi.

Otrdienās,

plkst. 15 30, trešdienās

plkst. 15 30

Izglītojamie

Aktu zāle

A. Rancevičs

9.

Jauniešu tautisko deju kolektīva “Trejdeviņi” mēģinājumi.

Pirmdienās,

plkst.1440 ,

trešdienās,

plkst. 15 30

Izglītojamie

Aktu zāle

I. Aizupe 

IZMAIŅAS STUNDU SARAKSTĀ


KALENDĀRS
19
Februāris
Zane
Zuzanna


JAUNĀKĀS GALERIJAS


APTAUJA