MEKLĒŠANA
     

SADARBĪBAS PARTNERI        


KONTAKTI, REKVIZĪTI
  ATPAKAĻ
 
IESTĀDES REKVIZĪTI:

Nosaukums - Rīgas Tirdzniecības profesionālā vidusskola

Izglītības iestāžu reģistra numurs - 3331001361

Nodokļu maksātāju reģistra kods - 90001259598

Banka - Valsts kase

Kods - TRELLV22

Konts - LV62TREL2150222005000

Tālrunis - 67371528

Mobīlais tālrunis - 20011299

Fakss - 67371772

Adrese (juridiskā/faktiskā) - Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013, Latvija

Oficiālā e-pasta adrese - info@rtpv.edu.lv


Amats Vārds Uzvārds  Foto  Tālrunis E-pasta adrese
Direktore Inita_Safronova +371_67371528

+371_20011244

inita.safronova@rtpv.edu.lv

Direktores
vietniece mācību darbā
Inese Tone
+371_67371772

+371_20011288

inese.tone@rtpv.edu.lv

Direktores
vietniece audzināšanas darbā
Mārīte Gerharde +371 20011312

marite.gerharde@rtpv.edu.lv

Mācību prakses
nodaļas vadītāja
Vija Valtere +371 67378174

+371 20011303
---
 Saimnieciskā nodrošinājuma
 daļas vadītājs
Aivars Zelčs  +371 27038968

aivars.zelcs@rtpv.edu.lv

Reklāmas komerczinību, Loģistikas un  rūpniecības komerczinību
nodaļas vadītāja
Anna Pušpure +371 67379925

+371 20381152

anna.puspure@rtpv.edu.lv

Mazumtirdzniecības, komerczinību un restorānu pakalpojumu 
nodaļas vadītāja
Terēzija Pētersone    +371 67379925

+371 20381414
 
 Metodiķe  Ingrīda Abricka    +371 25919983  metodika@rtpv.edu.lv
Galvenā grāmatvede Maija Olingoviča   +371 67375603

+371 20011266

maija.olingovica@rtpv.edu.lv

Grāmatvede Dace Krauze
+371 67375603

+371 20011266

dace.krauze@rtpv.edu.lv

Personāla speciāliste Daina Verečinska
+371 67375603

+371 20011266

verecinska@rtpv.edu.lv

BibliotekāreSandra Važa


---

biblioteka@rtpv.edu.lv

 Kanceleja  Dace Gaile
(sekretāre)
 
+371 67371528 (tālrunis)

+371 20011299
(mob. tālrunis)

+371 67371772
(fakss) 

info@rtpv.edu.lv


 Anete Aģe
(vecākā lietvede)

anete.age@rtpv.edu.lv


IESTĀDES DARBA LAIKS: darba dienās 9:00 - 17:00.


APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKI:
  
Kancelejas darba laiks: darba dienās  9:00 - 17:00 (pusdienas pārtraukums 12:30 - 13:30)
 
Direktores pieņemšanas laiks: Pirmdienās 15:00 - 17:00
 
Administrācijas pieņemšanas laiks: Pirmdienās 15:00 - 17:00


Lai nodrošinātu ērtāku un ātrāku informācijas apmaiņu, Rīgas Tirdzniecības profesionālajai vidusskolai adresētos elektroniskos dokumentus lūdzam sūtīt uz skolas oficiālo e-pasta adresi info@rtpv.edu.lv.
Skola pieņem elektroniski sagatavotos dokumentus šādos datņu formātos:
elektroniski parakstītiem dokumentiem - EDOC;
noformētam tekstam – DOC un DOCX;
nenoformētam dokumentam - TXT;
elektroniskajām tabulām – XLS un XLSX; 
grafiskai informācijai - JPEG, TIFF un PNG;
portatīvā dokumenta formātu PDF;
arhivētiem datiem - RAR, ZIP.


Satiksme:
  • 3., 5. vai 25. trolejbuss līdz Aristida Briāna ielai;

  • 11. vai 33. autobuss līdz Aristida Briāna ielai.


 

IZMAIŅAS STUNDU SARAKSTĀ


KALENDĀRS
19
Februāris
Zane
Zuzanna


JAUNĀKĀS GALERIJAS


APTAUJA