MEKLĒŠANA
     
  LĢ ESF2
  GALERIJA
  PAR MUMS
  PRAKSE
  PROJEKTI
  PASĀKUMI
  SPORTS
  IEPIRKUMI
  SAITES
  VAKANCES

SADARBĪBAS PARTNERI        


APGŪSTAMĀS KVALIFIKĀCIJAS
  ATPAKAĻ
 
Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā var apgūt Komerczinību un Telemehānikas un loģistikas izglītības programmas šādās kvalifikācijās:

 Apgūstamās kvalifikācijas  Mācību valoda  Iepriekšējā izglītība (klases) Mācību ilgums (gadi)
Komercdarbinieks   Latviešu  9  4 
Loģistikas darbinieks Latviešu  9  4
Rūpniecības komercdarbinieks Latviešu  9  4
Mazumtirdzniecības komercdarbinieks Latviešu  9  4
Restorānu pakalpojumu speciālists Latviešu  9  4
Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks (1.5 gadi)
Latviešu  9  4
Loģistikas darbinieks (1,5 gadi) Latviešu  12  1,5 
Restorānu pakalpojumu speciālists (1,5 gadi)  Latviešu   12  1,5
 Reklāmas pakalpojumu komercdarbinieks (1.5 gadi)
 Latviešu   12  1,5
 Komercdarbinieks (1.5 gadi)
  Latviešu    12  1,5 Mācības tiek finansētas no valsts budžeta un ESF līdzekļiem.

Mācību laikā izglītojamie saņem valsts stipendiju.

Mācības Rīgas Tirdzniecības profesionālajā vidusskolā notiek katru darba dienu no plkst. 8:30 līdz 15:25. Mācību stundas notiek pa pāriem, piemēram, divas mācību stundas "Matemātika" pēc kārtas. Kopā vienā mācību dienā maksimāli var būt astoņas stundas, tātad četri pāri.

Visi izglītojamie kārto valsts noteiktos pārbaudes darbus (centralizētos eksāmenus) - matemātikā, svešvalodā (angļu valodā), latviešu valodā, vēsturē, kā arī vienā izvēles priekšmetā un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

Papildus Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas izglītojamais var kārtot valsts pārbaudes darbus krievu valodā, ekonomikā un informātikā.

Sekmīgi izpildot visas mācību plānā paredzētās prasības, kā arī sekmīgi nokārtojot kvalifikācijas eksāmenu (vismaz uz 5 ballēm (viduvēji), izglītojamais saņem diplomu par profesionālo vidējo izglītību, kas atbilst trešajam profesionālās kvalifikācijas līmenim.

Pēc skolas beigšanas absolventi var turpināt mācības jebkurā augstākās izglītības iestādē.

Visas Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas apgūstamās izglītības programmas ir licencētas un akreditētas.

 

IZMAIŅAS STUNDU SARAKSTĀ


KALENDĀRS
19
Februāris
Zane
Zuzanna


JAUNĀKĀS GALERIJAS


APTAUJA