MEKLĒŠANA
     

SADARBĪBAS PARTNERI        


IEPIRKUMI
  ATPAKAĻ
 

 

Šajā mājas lapas sadaļā ir apskatāmi Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas (turpmāk - RTPV) izsludinātie iepirkumi Publisko iepirkuma likuma 8. un 8.1. un 8.2. panta kārtībā un 8.panta 7.daļas kārtībā.
Zemāk norādītajā tabulā, Jūs varat iepazīties ar RTPV izsludinātā iepirkuma līguma priekšmetu, līgumcenu, piedāvājuma izsludināšanas un pieteikuma iesniegšanas datumu, informāciju par kontaktpersonu, kā arī apskatīt tehnisko specifikāciju (uzklikšķinot ar peles taustiņu uz vārdiem "sk. pielikumu").
Nr. p.k.

Izsludināšanas datums

Pasūtītājs

Iepirkuma līguma priekšmets

Tehniskā specifikācija

Paredzamā līgumcena (ar PVN)

Vēlākais pieteikuma iesniegšanas termiņš

Kontaktpersona

Izvēlētais piedāvājums

2015.gads (iepirkumu plāns)        
                 
 2. 16.06.2015.
RTPV
 7., 16., un 17. auditorijas remonts (iepirkuma identifikācijas Nr. RTPV 2015/2)
 sk.nolikumu

 Uzņēmēja aizpildāmā  forma

 Līg_paraugs
 -  29.06.2015.  Aivars Zelčs
tālr. 2703896827038968
aivars.zelčs@rtpv.edu.lv
 SIA "BD&C"
 1. 01.06.2015.
RTPV (ESF projekts)
 Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas izglītojamajiem
(iepirkuma identifikācijas Nr. RTPV 2015/1/ESF)
  sk.nolikumu

 Līg_paraugs
 PNA_paraugs
 Līdz 17150,00 EUR
 16.06.2015.  Vija Valtere
tālr. 2001130320011303
info@rtpv.edu.lv
 SIA VB Transports, SIA Artedeko, SIA Vasol, SIA Dekro E, SIA Bucefāls, SIA TLG Hotel Latvija, SIA Vervo, SIA Optimera Latvia, SIA DPD Latvija, SIA Baltic Restaurants Latvia, SIA Auto Plus, SIA Lāči, SIA AMISA, SIA DSV Transport, SIA EKL/LS, SIA Baltic Block, SIA M&S Grīdas, SIA Dilles un loki, SIA Rimi Latvija, SIA BN Restaurant restorāns Prego, SIA Staburadzes konditoreja
2014.gads (iepirkumu plāns)        
 6. 04.12.2014.
RTPV
(ESF projekts)
 Kvalifikācijas prakšu nodrošināšana Rīgas Tirdzniecības profesionālās vidusskolas izglītojamajiem (iepirkuma identifikācijas Nr. RTPV 2014/5/ESF)
  sk.nolikumu
 Līdz 3697,20 EUR
 19.12.2014.  Vija Valtere
tālr. 6791932767919327
info@rtpv.edu.lv
 SIA "Kreiss",
SIA "Vervo",
SIA "Bebru leja",
Baltwood Enterprice OU,
SIA "CLM Transport",
SIA "Optimera Latvia",
SIA "Dekro E"
 5. 14.11.2014.
RTPV
 Datortehnikas iepirkums RTPV vajadzībām (iepirkuma identifikācijas Nr. RTPV 2014/6)

  sk.nolikumu  līdz 12 000 EUR
 27.11.2014.  Mārtiņš Jansons
tālr. 2927271229272712
info@rtpv.edu.lv
 SIA "MS Modius"
 4. 14.10.2014.
 RTPV  Sanitāro telpu remonts (iepirkuma identifikācijas Nr. RTPV 2014/4)
 sk.nolikumu
Uzņēmēja aizpildāmā forma

Skaidrojumi un precizējumi pretendentu uzdotajiem jautājumiem

 -  27.10.2014.  Aivars Zelčs
tālr. 2703896827038968
aivars.zelcs@rtpv.edu.lv
 SIA "AV projekts"
 3. 10.07.2014.
RTPV
 13.auditorijas un 1. un 2.stāva kabinetu remonts (iepirkuma identifikācijas Nr. RTPV 2014/3)
  sk.nolikumu
 Uzņēmēja aizpildāmā forma
  -
  21.07.2014.
 Aivars Zelčs
tālr.2703896827038968
aivars.zelcs@rtpv.edu.lv

 SIA "Celtnieks GV"
 2. 03.07.2014.
 RTPV  13.auditorijas un 1. un 2.stāva kabinetu remonts (iepirkuma identifikācijas Nr. RTPV 2014/2)
  sk. nolikumu
 Uzņēmēja aizpildāmā forma
  -
 14.07.2014.  Aivars Zelčs
tālr.2703896827038968
aivars.zelcs@rtpv.edu.lv
 Pārtraukts
1.
30.06.2014.
RTPV
13.auditorijas un 1. un 2.stāva kabinetu remonts (iepirkuma identifikācijas Nr. RTPV 2014/1)
 sk. nolikumu
 Uzņēmēja aizpildāmā forma
 - 
11.07.2014.
Aivars Zelčš
 aivars.zelcs@rtpv.edu.lv
 
 Pārtraukts
2013.gads (iepirkumu plāns)        
 4. 16.08.2013.
 RTPV
 Papildu būvdarbu veikšana

sarunu procedūra saskaņā ar PIL 63.p. (4)1)
 -    -  Ieva Eglīte

Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013
 SIA "Cleanhouse"
 3. 2.07.2013.
 RTT  Par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu RTT

(RTT 2013/3)
 sk.nolikumu  -  15.07.2013.  Arnis Silabriedis

Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013

Tālr. 2640433826404338
 SIA "Divi labi"
 2. 25.06.2013.
RTT
 15., 16.a auditorijas, virtuves telpas, sporta skolotāju istabas, ģērbtuvju un sporta inventāra telpas remonts

(RTT 2013/2)
 sk.nolikumu

uzņēmēja aizpildāmā forma
 -  8.07.2013.  Ralfs Važa

Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013

Tālr. 2703896827038968
 SIA "Cleanhouse"
1.
28.02.2013., ar labojumiem 04.03.2013.
RTT
 Svaru zāles, dušas telpas un palīgtelpu remonts

(RTT 2013/1)
 sk.nolikumu  -  15.03.2013. Ralfs Važa

Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013
 
Tālr. 2703896827038968
e-pasts: ralfs@rtt.edu.lv
 SIA "Cleanhouse"
2012.gads (iepirkumu plāns)       
 9.  16.10.2012. RTT
 Par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu RTT

(RTT 2012/9)

 sk.nolikumu

 _  29.10.2012.  Ralfs Važa

Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013

Tālr. 2703896827038968
e-pasts: ralfs@rtt.edu.lv
 SIA "Divi labi"
8.
31.07.2012.
 RTT  Restorānu uzskaites un vadības sistēmas iegāde

(RTT 2012/8)
 sk.nolikumu  _  13.08.2012.  Mārtiņš Jansons

Tomsona iela 3/5, Riga, LV-1013

Talr. 2927271229272712
e-pasts: mrj@e-apollo.lv
 SIA "UCS"
 7. 28.07.2012.
RTT
 Par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu RTT

(RTT 2012/7)
 sk.nolikumu  _  09.08.2012.  Ralfs Važa

Tomsona iela 3/5,
Riga, LV-1013

Talr. 2703896827038968
e-pasts:
ralfs@rtt.edu.lv
 SIA "Gardie Visdari"
 6. 18.06.2012.
RTT
 Bibliotēkas plauktu un mēbeļu piegāde

(RTT 2012/6)
 sk.nolikumu  Līdz LVL 10291,70
 02.07.2012. Ralfs Važa

Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013

 
Tālr.2703896827038968
e-pasts: ralfs@rtt.edu.lv
 SIA "Kore AG"
5.
16.05.2012.
RTT
 Bibliotēkas, 10.auditorijas un 1.a auditorijas remonts

(RTT 2012/5)
 sk.nolikumu

uzņēmēja aizpildāmā forma
 -  31.05.2012.  Ralfs Važa

Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013

Tālr. 2703896827038968
e-pasts:
ralfs@rtt.edu.lv
 SIA "UL nami"
4.
10.04.2012.
 RTT

(ESF projekts)
 Praktisko mācību nodrošināšana RTT izglītojamajiem

(RTT 2012/ESF/4)
 sk.nolikumu  Līdz LVL 10547,49
 28.04.2012. Vija Valtere

Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013
 
Tālr. 6737817467378174, 2001130320011303
e-pasts: info@rtt.edu.lv
 sk.pielikumu
3.
22.02.2012.
 RTT

(ESF projekts)
 Kvalifikācijas prakses nodrošināšana RTT izglītojamajiem

(RTT 2012/ESF/3)
 sk.nolikumu  Līdz LVL 30718.38
 06.03.2012.  Vija Valtere

Tomsona iela 3/5, Rīga, LV-1013

Tālr. 6737817467378174, 2001130320011303
e-pasts: info@rtt.edu.lv
 sk.pielikumu
2.
10.02.2012.
RTT
 Mēbeļu piegāde

(RTT 2012/2)
 sk.nolikumu  Līdz LVL 10000,00
 21.02.2012.  Ralfs Važa

Tomsona iela 3/5,
Rīgā, LV-1013

Tālrunis 2703896827038968
e-pasts: ralfs@rtt.edu.lv
 SIA RENTRA
 1. 17.01.2012.
RTT

(ESF projekts)
 Praktisko mācību un kvalifikācijas prakses nodrošināšana RTT izglītojamajiem

(RTT 2012/ESF/1)
 sk.nolikumu

 Līdz LVL 24000,00

 01.02.2012.  Vija Valtere

Tomsona iela 3/5, Rīgā, LV-1013

Tālr. 6737817467378174, 2001130320011303

e-pasts: info@rtt.edu.lv
 sk.pielikumu

 

 

IZMAIŅAS STUNDU SARAKSTĀ


KALENDĀRS
19
Februāris
Zane
Zuzanna


JAUNĀKĀS GALERIJAS


APTAUJA