MEKLĒŠANA
     

SADARBĪBAS PARTNERI        


BUDŽETA IZDEVUMI
  ATPAKAĻ
 
 

 

Amatpersonu atalgojums

2015. gada OKTOBRĪ

Ziņas par amatpersonu atalgojumu saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 92. pantu

 

Nr. p.k.

Vārds, uzvārds

Amats

Izmaksātā atalgojuma summa, EUR

2015. gada OKTOBRĪ

1.

Inita Safronova

Direktore

583.72

Iepirkuma komisijas locekle

0.00*

2.

Inese Tone

Direktora vietniece mācību darbā

613.00

Iepirkuma komisijas priekšsēdētājas vietniece

0.00*

3.

Mārīte Gerharde

Direktora vietniece audzināšanas darbā

746.59

4.

Ieva Eglīte

Mācību projektu vadītāja

458.99

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja

0. 00*

6.

Ingrīda Abricka

Izglītības metodiķe

671.33

Iepirkuma komisijas loceklis

0.00*

7.

Maija Olingoviča

Galvenā grāmatvede

652.90

Iepirkumu komisijas locekle

0.00*

 

* norādītajā amatā atalgojumu nesaņem

   

 

IZMAIŅAS STUNDU SARAKSTĀ


KALENDĀRS
19
Februāris
Zane
Zuzanna


JAUNĀKĀS GALERIJAS


APTAUJA